EKO korzyści


BIURFOL naturalnie to korzyści ekologiczne znajdujące wyraz w ochronie zasobów naturalnych (m. in. lasów, ropy, soli), zminimalizowania ilości odpadów i emisji innych szkodliwych czynników do środowiska naturalnego oraz zmniejszeniu zużycia energii. Korzyści ekonomiczne to ograniczenie wydatków na odtworzenie zasobów naturalnych, obniżenie kosztów składowania odpadów o długim cyklu rozkładu, obniżenie wydatków na zużycie energii. BIURFOL naturalnie to w końcu prestiż przynależności do elity społeczeństwa rozumiejącego zagrożenie jakie niesie degradacja środowiska naturalnego i podejmującego działania zmierzające do jego ochrony.


Napisz do nas