Wdrożenie systemu B2B w celu zarządzania procesami biznesowymi w firmie BIURFOL


 • 10/05/2013
  W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 poniżej zamieszczamy odnośnik do zapytania ofertowego w przedmiocie realizacji ww projektu
  Pobierz treść zapytania...

 • 24/05/2013
  Informujemy, iż w dniu 23/05/2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 • 10/06/2013
  W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 poniżej zamieszczamy odnośnik do zapytania ofertowego w przedmiocie realizacji ww projektu
  Pobierz treść zapytania...

 • 24/06/2013
  W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 poniżej zamieszczamy informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert
  Pobierz treść o wyborze...


Napisz do nas