Czysta produkcja


Filozofię BIURFOL naturalnie stosujemy również podczas wytwarzania naszych produktów. W procesie produkcji wykorzystywana jest jedna z najczystszych i najmniej szkodliwych dla środowiska energia elektryczna. W trakcie wytwarzania naszych produktów nie są emitowane do środowiska żadne szkodliwe substancje. Nowoczesny park maszynowy oraz najnowsze technologie zapewniają spełnienie najsurowszych dopuszczalnych norm emisji hałasu, a ilość odpadów została sprowadzona do minimum. Z uwagi na fakt, iż wykorzystywane w produkcji surowce podlegają powtórnemu przetworzeniu, wykorzystywane są w ramach recyklingu w produkcji ponownie. Wprowadzone do obiegu i zużyte opakowania poddawane są zbiórce, przetworzeniu i ponownemu zagospodarowaniu.


Napisz do nas